2013-06-09 14:41 #0 av: Mikachu

Här tas historian och bakgrunden upp tillsammans med hur crested geckons status ser ut i dags läget. Var för de har blivit så populära och vad man kan göra för att undvika att det blir för många geckos på marknaden, vilket skulle leda till misskötsel och hemlösa geckos. Även lite grundläggande om deras sjukdomar och åkommor kommer att tas upp!

Historia

 De är endemiska och kommer från södra delen av Nya Caledonien som ligger sydöst om Australien. Där finns det tre olika populationer av dem, men det är ingen större skillnad på de olika populationerna.
De upptäcktes 1866 och fick namnet Correlophus ciliatus. Sedan så döpte man om den till Rhacodactylus ciliatus, där det på latin blir att rhakos betyder ''ryggrad/rygg'' och Dactylus betyder ”finger”. Samt att cilia betyder ”ögonfrans”. Efter att man trott att den var utdöd ett längre tag så åter upptäckte man ögonfransgeckon igen efter en storm år 1994. Idag, 2013, så har vi döpt om ögonfransgecko till Correlophus ciliatus igen.

 Crested geckon är listade på bilaga D, enligt EU:s CITES regler men tas inte upp i CITES. Deras största hot i det vilda tros vara introduktionen av en liten eldmyra, Wassmania auropunctata, som äter crested geckos. De lever i regnskogens botten och mellanskikt och är nattaktiva och får därför inte naturligt i sig så mycket UV-ljus.

I reptilhobbyn

De har blivit populära pga. av att de finns i så många olika morpher, är vackra och är väldigt lättskötta. En sprayning med vattenflaskan morgon och kväll räcker och de kräver inte heller alltför stora utrymmen, kräver inte UV eller annan speciell värmekälla och har ett väldigt lugnt humör som kan liknas vid leopardgeckons. De behöver inte dvalas och har inga andra udda behov. Även insektsrädda personer kan ha dessa geckos hemma då de kan leva på enbart CGD, Crested geckos diet. Idag så verkar det finnas på gränsen till för många och de har därför tappat massor i värde.

Efter att ha gjort en allmän undersökning om ögonfransgeckons status idag så ser det ut som så att människor köper ett par, massproducerar ungar och säljer billigt för att tjäna pengar på det. Då blir det för många geckos på marknaden och till slut så kan det blir så att de slumpas iväg för att ingen vill köpa dem längre eftersom det finns för många. Dock så kan det låga priset på geckosarna också ha att göra med lågkonjunkturen i Sverige. Folk är ”snåla” och vill inte lägga mycket pengar på djuren, så för att sälja ungdjuren så måste man dra ner på priserna. Deras framtid kan komma att sluta som den rödörade vattensköldpaddan eller liknande. Alltså att det är så många så att de inte hittar ett hem, att de slumpas och och eventuellt missköts.

En lösning till det problemet är inte att sälja billigt för att man vill bli av med dem, utan att vara noga med vart de kommer istället. En annan, enligt mig bättre lösning, är att bara avla på sina geckos på ''beställning''. Att köparen får fråga dig om du skulle kunna para den honan med den hanen, om det fungerar, och sedan sälja bara de ungarna eller döda alla ägg utom några få, istället för att producera juveniler på löpande band. Då undviker man att sätta för många juveniler till världen som ändå inte kan få ett hem senare.

Om man alltid vill ha juveniler till salu, och minska risken för inavel på crested geckos i Sverige, så kan man para sina geckos och hela tiden byta partners och bara kläcka några av äggen som läggs. Då blandas mera gener och risken att man i framtiden skulle para helsyskon med varandra blir mindre. En bra idé för att undvika inavelsrisken är att man också importerar geckos då och då samt håller koll på varifrån sina avelsgeckos kommer ifrån.

Crested geckons anatomi

Det första man märker på en crested gecko är fransarna som går över ögonen längs det platta, trekantiga huvudet, och sedan längs båda sidorna av ryggen för att sedan försvinna till svansroten. Finns många olika 'frans modeller' så som bold, där geckon knappt har några fransar, eller crowned där geckon har så stora och framhävande fransar så att de nästan hänger ner lite.
De har stora, runda ögon, utan ögonlock och de använder tungan för att fukta och hålla ögonen rena. När geckon sover skjuter den in de känsliga ögonen en bit in i huvudet för att skydda dem.
Under deras breda tår har de häftlameller, små hår, som ser ut som flera lodräta ränder under fötterna. De har även lameller på svanstippen och kan med lamellerna klättra på glas samt att de även har små klor som hjälper dem att hålla sig fast vid grenar och skrovliga ytor. 
De har en kraftig och muskulär svans som greppar väldigt bra och geckon kan utan problem hänga i den. Var dock försiktig! Om geckon tappar svansen växer den INTE ut igen! Den klarar sig väldigt bra utan svans men kan vara lite klumpig i början.

De flesta vuxna individer i det vilda/fångenskap saknar svans. 
Ciliatusen kan bli ca 20cm, ungefär hälften är svansen. Väger som fullvuxen ca 45 - 50gram och man tror att de kan bli ungefär 15 - 20år.
Det är en reptil och har kloak, alltså så bajsar/kissar de, parar sig och lägger ev. ägg från samma hål. Hanar har en tydlig pung vid kloaken. De har också porer, som syns som ett band av mörka prickar i fjällen över kloaken samt att de är glansiga över de här porerna. Hanar har oftast större sporrar än honorna som då har mindre sporrar. Sporrarna sitter precis under svansroten på geckosarna. Honor saknar porer och pung och har matta fjäll.
I munnen har de väldigt små tänder som används för att tugga och hålla fast insekter. I gommen kan man se två vita fläckar, det är deras kalk-depåer och där kan du se hur gott om kalk de har i kroppen.

De har en helt naturlig färgvariation i grått, brun, orange, gul och röd. De har i det vilda även olika markeringar så som prickar, streck och 'tiger ränder'. Färgerna och markeringarna är inte i det vilda bundna till de olika populationerna. Det har utvecklats för att predatorer inte ska kunna specialisera sig på just röda ögonfransgeckos med svarta prickar. I fångenskap har man avlat fram extremare färgvarianter, morpher, och markeringar.

Beteende och hantering

Alla geckos är individer, men de flesta är hanterbara och det är oftast lätt att få dem handvana. Det är ingen större skillnad i temperament hos honor och hanar, dock så är de mycket livligare under natten än på dagen eftersom de är nattaktiva. När en crested gecko blir irriterad eller rädd och vill försvara sig så kan den gapa stort, göra utfall och ge ifrån sig medellånga knarrande läten. När den har en säker möjlighet att ta sig därifrån så hoppar den fort iväg och gömmer sig. Vissa individer är mer benägna att försvara sig i första hand än att gömma sig. Samt att en gecko som känner obehag över något böjer sina tår kraftigt åt fel håll.

Vanliga sjukdomar och symtom

Man kan se att en crested gecko är sjuk om dens ögon är svullna (sticker ut extra mycket), äter sämre eller börjar bli väldigt seg. Den kan också börja krypa ner och sova i bottenmaterialet, men det kan även tyda på att den är stressad av t.ex. en flytt eller liknande.

FTS (Floppy Tail Syndrome) - När crested geckons svans hänger rakt ut eller längs med kroppen medans geckon sitter upp och ner. Det här kan vara ett genetiskt fel, så man bör tänka på om man ska avla på en gecko med FTS. Man kan försöka vända på geckon om det brukar sova upp och ner, som en förebyggande åtgärd. En mild form av FTS är inte något större problem, men om det har gått för långt så kan även höfterna deformeras, vilket kan leda till svårigheter, speciellt för äggläggande honor. De kan då ha svårt att få ut äggen. Även ensamma honor kan lägga obefruktade ägg, så de kan också få problem av FTS. Många pratar om man ska få geckon att tappa svansen eller inte för att undvika detta, men jag tycker själv att det inte är någon bra ide eftersom man inte vet om geckon kommer att utveckla FTS eller inte.

MBD (metabolic bone disease) - Benskörhet. Balansen mellan vitamin D3, fosfor och kalcium är väldigt viktig, om geckon får kraftigt överskott eller kraftigt underskott av något så kan den få MBD. Så pga. dålig balans eller brist av kalcium så kan geckons kropp börja gnaga av kalcium från skelettet! Symtom på MBD är svullna framben, deformerade bakben, höft och ryggrad samt svaga käkar. Det går att bota MBD genom att tillsätta mera kalcium i fodret, men deformerade ben mm kan inte återställas. Även brist på muskulation, lever och njurproblem, nedsatt nervfunktion och problem med blodcirkulationen kan uppstå. Att mata geckon med barnmat eller bara frukt är inte rekommenderat. Frukt innehåller oftast hög halt av fosfor och lite kalcium vilket kan leda till MBD, samt barnmat ska ges som godis någon gång då och då. Ge hellre lite för mycket kalktillskott än för lite, dock så går det att överdosera kalket på en crested gecko, det är svårt men det går.

Död vävnad - ''tail necrosis''. Om en gecko blir biten eller får ett sår på svansen så läker det inte alltid av sig självt. Då kan vävnaden på svansen börja bli svart, börja dö. Detta sprider sig i de flesta fall över hela svansen och i värsta fall upp över ryggen och kan sedan ta sig över hela kroppen. Jag rekommenderar att man ska få geckon att tappa svansen, för att förhindra att det sprider sig till kroppen. Om man är erfaren inom reptilhantering så kan man göra detta själv genom lätt hålla i geckons svansrot och låta geckon försöka ta sig därifrån för att misslyckas. Den kommer då att tappa svansen av sig självt efter ett tag och är räddad. Du ska inte dra eller rycka i svansen för att få geckon att släppa den, då tappas svansen plötsligt i chock och då inte är redo att släppa svansen egentligen. Om du känner dig osäker, inte erfaren nog eller annat, ta geckon till veterinären som får göra detta åt dig! Förklara även vänligt hur de ska göra om de verkar osäkra.

Dehydrering och över bevattning - Detta kan leda till stora problem för geckon ganska fort. Om man har det för torrt i terrariet så kan geckon få hudproblem. Om man har det för blött i terrariet så kan geckon få problem att andas, och även här få hudproblem. Det finns också en stor risk att det börjar växa mögel i terrariet om det är för fuktigt och det är dålig ventilation.


Skriven av 
Mikaela ''Mikachu'', sajtvärd för Crested gecko iFokus